Camp DSL is een wetenschappelijk bewezen effectieve groepstherapie voor kinderen in de basisschoolleeftijd die stotteren. Het is bedoeld als aanvulling op individuele therapie. Doordat het in een groep plaatsvindt, kan aan andere doelen gewerkt worden dan bij individuele therapie. Of doelen van de individuele therapie kunnen uitgediept worden. Logopedisten die cliënten doorverwijzen krijgen na afloop een verslag en (indien gewenst) ook een persoonlijke overdracht. Tevens nodigen we ze uit om aanwezig te zijn bij de grote finale op de laatste dag.

In principe kan elk kind in groep 3 tot en met 8 meedoen met Camp. Enigszins over stotteren kunnen praten is wel een vereiste. Er kunnen zeker nog negatieve gevoelens rond stotteren zijn. Als een kind in totale ontkenning zit wat betreft stotteren is Camp misschien nu niet helemaal op z’n plaats. De stotterernst heeft geen invloed op wel of niet mee kunnen doen.

Courtney Byrd, Mary O’Dwyer en Kurt Eggers hebben in het boek Clinical Cases in Dysfluency een hoofdstuk over Camp geschreven met daarin een uitleg en onderbouwing. We hebben dit samengevat en wat aangepast naar de Nederlandse situatie. Zo denken we een goed beeld te geven van Camp en de therapie erachter.

Waarom Camp DSL
Voor veel kinderen in de basisschoolleeftijd is een van de belangrijkste doelen van stottertherapie nog altijd om stotteren te verminderen. Toch blijven veel kinderen stotteren, ondanks jaren van proberen dit niet te doen. Een grote hoeveelheid data laat zien dat kinderen negatief tegenover (hun) communicatie staan. Jaren later, vaak na vele mislukte pogingen vloeiendheid in spreken te bereiken, zeggen volwassenen dat ze hadden gewild dat het oprecht oké was geweest om te (mogen) stotteren in hun kinderjaren.
Tijdens Camp Dream. Speak. Live. (Camp DSL) wordt uitsluitend gefocust op cognitieve en emotionele factoren van stotteren (en dus niet op vloeiendheid). De kinderen maken aantoonbaar een significante vooruitgang in hun communicatievaardigheden. Dit zorgt voor minder angst voor stotteren en dat kan mogelijk weer leiden tot minder stotteren. 

Veerkracht en stotteren
Veerkracht wordt meestal gedefinieerd als het vermogen te herstellen van tegenslagen. Kinderen die stotteren lopen van jongs af aan risico negatieve ervaringen over hun spreken op te doen en krijgen waarschijnlijk te maken met negatieve reacties van luisteraars. Ook hebben ze meer kans gepest te worden en minder populair op school te zijn. Hierdoor kan een kind dat stottert minder zeker worden over zijn sociale en communicatieve vaardigheden, waardoor het juist kwetsbaarder wordt voor reacties. Door meer vermijden kan minder ervaring opgedaan worden met communicatie, waardoor een kind niet leert om de eigen kwaliteit van leven te vergroten. 
Dit kan een vicieuze cirkel worden. Tijdens Camp DSL wordt het vertrouwen en de competentie van kinderen in hun communicatie versterkt. Ook wordt hen geleerd hoe ze informatie over stotteren kunnen delen op een positieve en krachtige manier. Tenslotte worden de deelnemers voorbereid op het omgaan met moeilijke situaties die specifiek zijn voor stotteren. De vicieuze cirkel kan zo worden doorbroken. Het is dus belangrijk dat de veerkracht bij deze kinderen vergroot wordt. Onderzoek toont aan dat therapie waarin het versterken van de veerkracht zit, de impact van stotteren verkleint. 

CARE
Binnen Camp DSL wordt gewerkt volgens het Communicatie, Ambassadeursschap, Resiliency (veerkracht) en Educatie (CARE)-raamwerk. Kinderen leren effectief te communiceren en zelfverzekerd te spreken. Ze worden ambassadeur voor stotteren. Deelnemers zijn gewapend met kennis over stotteren en hoe om te gaan met mogelijke toekomstige negatieve gedachten en gevoelens bij zowel spreker als luisteraar. Hierdoor wordt de veerkracht van het kind dat stottert vergroot, zodat hun dagelijks leven maar ook hun dromen niet beperkt worden door wel of geen stotters tijdens het spreken. Dit gebeurt in diverse activiteiten zoals:

Improvisatie(theater). Door improvisatietheater leren kinderen dat ze zich niet op alles kunnen voorbereiden en juist door te improviseren een succesvolle communicatieve uitwisseling kunnen hebben. Ook wordt hier bijvoorbeeld geoefend hoe je op pesten zou kunnen reageren.

Schilder je stotter. In een workshop van een professionele schilderleraar visualiseren de deelnemers hoe zij stotteren zien of hoe hun stotter eruitziet. Door erover te praten ontstaat er meer kennis en (zelf) compassie over stotteren. Negatieve gedachten kunnen zo omgebogen worden.

Geef het door. Door andere kinderen die stotteren te helpen, helpt het kind ook zichzelf. Doordat er tijdens Camp DSL zoveel kinderen bij elkaar zijn, is dit een belangrijke pijler. Door te zien dat anderen tegen dezelfde dingen oplopen, komt er meer begrip en kennis bij het kind. Door tips die over en weer worden gegeven, voelen kinderen zich veerkrachtiger.

Everyday Leaders. Leiderschapskwaliteiten worden regelmatig minder toegeschreven aan mensen die stotteren, blijkt uit onderzoek. De deelnemers van Camp DSL krijgen duidelijke voorbeelden van volwassenen die stotteren en van alles bereikt hebben in hun leven. Er kunnen vragen gesteld worden en dit onderdeel wordt elk kamp weer als zeer waardevol gezien. De kinderen kunnen echt gaan dromen over wat ze allemaal wel niet -gewoon met stotteren- kunnen worden.

Vrienden maken. Dit is erg belangrijk. Door de spelelementen en mogelijkheden met elkaar te spelen, worden vriendschappen gesloten. Later in het kamp wordt hier aandacht aan besteed. Het geeft kinderen vertrouwen in hun mogelijkheden hiertoe. Bovendien is een omgeving waar (bijna) iedereen stottert anders dan normaal. Als er bijvoorbeeld in de klas één ander kind is dat ook stottert, is het veel. Op Camp DSL is het heel veilig en voelt deze stotteromgeving erg fijn.

Conclusie
De meeste kinderen van 7 jaar en ouder zullen blijven stotteren. Er zijn risico’s op een negatieve impact op de kwaliteit van leven. Camp DSL is een therapieprogramma om dat tegen te gaan. Het heeft een positieve invloed op de houding van de deelnemers ten opzichte van hun communicatie en stotteren. Door het Camp wordt hun veerkracht vergroot en staan ze krachtig in het leven met hun stotteren. Ze kunnen op een zinvolle manier relaties aangaan met leeftijdsgenootjes en ze leren met tegenslagen omgaan die ze tegen kunnen komen als gevolg van hun stotteren. Dit alles leidt tot meer veerkracht. 
Hierdoor kunnen ze hun zoektocht naar vloeiendheid loslaten en daardoor ontstaat ruimte om hun eigen dromen na te streven, vrijuit te spreken en volop te leven. Dream. Speak. Live.

De auteurs hebben de volledig (Engelse) tekst van het hoofdstuk beschikbaar gesteld voor download. Voor wie meer wil weten en alle bronnen wil zien. Nog vragen? Neem contact met ons op via: info [at] stotterkamp.nl